02188324127 | 02188340516

info@hasibworld.ir

برخی از مشتریان ما

چشم انداز موسسه مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان “کمک به مدیریت کسب و کارهای متوسط و بزرگ ” می‌باشد و بیش از ۵۰ عنوان محصول و بیش از ۵۰۰ مشتری نتیجه فعالیت ۱۵ ساله این شرکت است. استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی و نسخه های هم زمان وب و اپلیکیشن در طراحی نرم افزارها سیاست های اصلی است و سطح رضایت بالا شرکت‌های بزرگ که در زمره مشتریان ما هستند گویای جهت‌گیری درست این شرکت است و نویدبخش گسترش هر چه بیشتر فعالیت در آینده است.

مهمترین شرکا تجاری موسسه مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان و پروژه های انجام شده توسط این شرکت (در سه بخش آموزش، مشاوره و فروش نرم افزار) به شرح زیر می باشد: