موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان

تلفن تماس:

021-88324127 | 021-88340516

واتس اپ:

09022676809

همکاری با حسیب

برخورداری از محیط امن کاری، امنیت شغلی و همکاری صمیمانه با سایر اعضاء، در کنار نوآوری و چابکی؛ که مسیر پیشرفت را برای کارجویان هموار می سازد از ویژگی های شغل ایده آل است. حسیب سیستم، به کمک همکاران مبتکر و هوشمند، در محیطی دوستانه و پویا، با آموزش بهینه کارکنان و نیز بهره گیری از تجارب کاری پیشکسوتان؛ دستیابی به اهداف والا را برای همگان میسر ساخته است.

همکاری با حسیب  و ارائه خدمات به مشتریان، چیزی فراتر از یک شغل بوده و تعهد به حرکت در مسیر تعالی است.

ما در موسسه مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان به انگیزه و انرژی، همکاری و صمیمیت، تعهد و مسئولیت پذیری،
دقت و چابکی معتقدیم. اگر شما هم با ما هم عقیده هستید پس

شرایط عمومی همکاری با ما :

آخرین مدرک تحصیلی:*
وضعیت خدمت سربازی:*
وضعیت تاهل*
Max. file size: 256 MB.