موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان

تلفن تماس:

88503703 -021

واتس اپ:

09022676809

نوار کناری سمت چپ وبلاگ

تهیه صورت های مالی جاری و طرح تملک سازمان فناوری اطلاعات

با توجه به درخواست سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص تهیه و تنظیم صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۰، با کمک کارشناسان دپارتمان خدمات مالی و اقتصادی، صورت های مالی جاری و طرح تملک سازمان تهیه و برای ارایه...

دوره آموزشی حاکمیت شرکتی برای هیات مدیره نیروگاه های برق حرارتی

با توجه به لزوم استقرار حکمیت شرکتی و نیز الزام قانونی برای شرکت مادر تخصصی نیروگاه های برق حرارتی برای ورود نیوگاه های زیر مجموعه به بازار سرمایه، دوره آموزشی الزامات و مفاهیم حاکمیت شرکتی برای مدیران عامل و...

برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شهرداری اصفهان

در راستای به نیاز سازمان ها به اجرای ساختار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تاکیدات قانونی در خصوص الزام سازمان ها به تغییر رویکرد بودجه ریزی به روش مبتنی بر عملکرد، در خرداد ماه سال جاری به درخواست...